و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

به من رساند نسیم سحر، سلام علی
نویسنده : گدای مهدی ( عج الله )
تاریخ : پنجشنبه 26 تیر1393

 

به من رساند نسیم سحر، سلام علی 
برهمنم كه شدم چون عجم، غلام علی 

من ضعیف چگونه به شعر پردازم 
كنار معجزه كامل كلام علی 

چو كودكی كه محبت ز مادر آموزد 
خوشم كه نكته می‌آموزم از مرام علی 

ز بندهای جهان آن زمان رها گشتم 
 كه اوفتادم چون مرغكی به دام علی 

مساز بطن خودت را چو گور جانداران 
مرا غلام كند این صدا ز كام علی 

علی علی و علی عالی و علی اعلا 
 پر است هفت ممالك ز عطر نام علی 

سلام ما به علی آن وصی پیغمبر 
 سلام ما و رسولان به احترام علی 

چون نزد حضرت حق سجده كرده است و قیام  
 بود قیام، همه سجده و قیام علی 

علی امیر خرابات عشق و توحید است 
تمام خلق به مستی كشند جام علی 

خدا كند كه بخوانم چو مردم آزاد 
 علی امام من است و منم غلام علی 

  (شاعر:  دکتر بلرام شکرا شاعر هندوستانی و هندو مذهب )

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.irپایگاه جامع عاشورا