و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

کیست حیدر؟ روح اسم اعظم است.
نویسنده : گدای مهدی ( عج الله )
تاریخ : دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴

 

به گزارش خبرگزاری مشرق نیوز:

بخشى از مثنوى بلند سروده شاعر اهل بیت محمد سعید نسیمی در مدح اميرالمومنين على بن ابى طالب عليه السلام:

باز مرغ طبع من پر مى كشد
پر به سوى كوى دلبر مى كشد
مرغ دل پر مى كشد با صد شعف
تا سر ايوان زرّين نجف
طوطى طبعم شكرخا مى شود
كلك شعرم صفحه آرا مى شود
بلبل نطقم غزل خوانى كند
مدحت مولاى عمرانى كند
ساقيا لطفى به من ابراز كن
باب ميخانه به رويم باز كن
تشنه هستم زان مى احمر بده
مى ز جام ساقى كوثر بده
تاكه مست از باده حيدر شوم
تاابد دلداده حيدر شوم
كيست حيدر ؟روح اسم اعظم است
كيست او ؟اعجوبه اى در عالم است
كيست او ؟ذات خدا در او جليست
نام او مشتق ز نام حق عليست
كيست او؟نفس و دم و لحم رسول
همسر و همتاى زهراى بتول
داده حق لوح و قلم را دست او
هستِ عالم هست شد از هست او
عقل ها مات كمال مرتضاست
فهم ها محو جلال مرتضاست
گر بشر خوانم على را نارساست
گر خدا دانم كه كفر است و خطاست
پرسم از پير خرد پس كيست او
نه خدا و نه بشر پس چيست او
فاش مى گويد نمى دانم كه كيست
او على هست و على هست و عليست
مدح او گرديده قرآن كريم
مدح خوانش صاحب خلق عظيم
هركه قرآن خواند با او آشناست
طور و نجم و قدر و تكوير و ضحاست
نقطه مادون بسم الله ست او
لم يكن جز فاطمه كفوا له
جنت از روى نكويش آيه اى
مهر ومه دارد زنورش سايه اى
سفره ايتام پرنان از عليست
آبروى جود و احسان از عليست
جنة المأواى مستان ياعلى است
اوست با حق ، تا ابد حق با على است
حب او شرط قبولى نماز
بغض او ابطال هر راز و نياز
كيست او روح مناجات و دعا
اوست روح حج و ميقات و منا
كعبه و حجر است و هم ركن و مقام
زمزم و مروه ، صفا ، بيت الحرام
موقع پيكار باخصم پليد
ذوالفقارش هست تفسير حديد
قلب من با نام حيدر منجليست
هر طپش تكرار ذكر ياعليست
ياعلى گويم كه اسم اعظم است
ياعلى مشكل گشاى عالم است
ياعلى بر تشنگان آب بقاست
ياعلى بر دردمندان هم دواست
ياعلى پشت و پناه مصطفى است
ياعلى خود تكيه گاه مرتضاست
ياعلى سرمست كرده ياس را
ياعلى گردانده بس دساس را
ياعلى ، يا فاطمه ، بحرين عشق
روح جسم قاف و شين و عين عشق
لؤلؤ و مرجان نمايان زين دو اند
يازده رود خروشان زين دو اند
ياعلى شرح حديث انتظار
ياعلى چشمان زار و بى قرار
ياعلى قرآن و حوض و عترت است
ياعلى مهجور عصر غيبت است
ياعلى آه دل مهموم ها
ناله معصوم ها مظلوم ها
ياعلى گو ،سر بلندت مى كند
گر زمين خوردى بلندت مى كند
يا على گو ، با على و تاعلى
ياعلى و ياعلى و يا علىطبقه بندی: حضرت امام علی علیه السلام، |


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.irپایگاه جامع عاشورا